آثار و برکات ختم حوامیم قرآن

انس بن مالک از رسول خدا صل الله علیه و آله روایت کرده که آن حضرت فرمود :

حامیم ها زبور قرآننند

و عبد الله بن عباس گوید : هر چیزی مغزی دارد و مغزهای قرآن حوامیم است و رسول خدا صل

الله و علیه و آله فرمود :

حوامیم هفت است و درهای دوزخ هفت : جهنم و حطمه و لظی و سعیر و سقر و هاویه و جحیم

روز قیامت هر سوره آید و بر دری از این درها بایستد و رها نکند که هیچ خواننده این سوره ها که

با ایمان باشد او را به دوزخ برند

 

سعید بن ابراهیم گوید : حوامیم را اصحاب رسول خدا عرائس می خواندند و رسول خدا فرمود :

برای هر چیزی ثمره ای است و ثمره قرآن حوامیم است . این سوره ها بوستان های نیکوی پرگیاهند

همسایه یکدیگرند هر که خواهد در مرغزارهای بهشت بگردد حوامیم بخواند .

رسول خدا صل الله علیه وآله فرمود : مثل حوامیم در قرآن مثل جامه های حریر است در بین جامه ها

 

امام صادق علیه السلام فرمود : حوامیم ریحان قرآن است بر تلاوت آن شکر کنید زیرا چون بنده

بخواندن حوامیم قیام کند از دهن او بوی مشک اذفر عنبر اشهب بیرون آید و حق تعالی بر او

رحمت کند و تمام همسایگان و خویشان او را از برکت تلاوت غرق رحمت خود کند و عرش و

کرسی و ملائکه مقربین برای او آمرزش خواهند

 

حوامیم قرآن عبارتند از :

این سوره‌ها به ترتیب عبارت‌اند از: « غافِر (مؤمن)، فُصِّلَت ، شوری ، زُخرُف ، دُخان ، جاثیه و احقاف »

 

 

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 159

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.