آیاتی جهت نصرت و هیبت

در الدر النظیم از غزالی نقل شده است که در قرآن 4 آیه در 4 سوره پشت سر هم آمده

است که در هر کدام از آن آیات ده قاف وجود دارد و هر کس این آیات را در کاغذی نوشته

و بر سر خویش قراردهد و بر سلطان یا امیر و یا هر بزرگی واردشود داری هیبت و مقام و شان

عظیمی می گردد آیات ایان است :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بقره 246

آل عمران 181

نساء 77

مائده 27

صدق الله العلی العظیم

 

 

 

منبع : چشمه رستگاری ص 431

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.