آیاتی جهت کفایت مهمات و حرزی عظیم

هر کس شب جمعه بعد از نماز عشاء با زعفران و گلاب بر پوست آهو این آیات را بنویسد و

هنگام نوشتن باید چهارمین جمعه ماه ( قمری ) باشد و سپس آنرا درون نیشکر خالی بگذارد

و با شمع عروس روی آنرا بپوشاند و مانند حرز ازآن استفاده نماید و باید که آنرا بر بازوی راست

خود ببندد که در این صورت دارای عزمی راسخ و قلبی شجاع می شود و دشمن از او می ترسد

و نزد مردم مقبول خواهد بود و اگر فقیر باشد غنی می گردد و اگر بدهکار باشد بدهی او

رفع می گردد و اگر ترسو و دیوانه و یا مسحور باشد خلاص می شود و اگر هم و غمی داشته باشد

زایل می گردد و اگر مسافر باشد سالم به وطن باز می گردد و کلا هر خواسته ای که داشته باشد

اجابت می شود هم چنین اگر بر زن مجرد حرز شود ازدواج خواهد کرد و اگر بر اطفال بندند از هر شری

ایمن می شوند و آیات این است :

 

بسم الله الرحمن الرحیم

بقره 1و 2و 3و 4 و 5

آل عمران 1و 2و 3و 4

اعراف 1و 2

رعد 1

مریم 1 و2

طه 1و2و 3

شعراء 1و 2

نمل 1

یس 1 و 2

ص 1و 2

غافر 1و 2و 3

شوری 1و2و3

ق 1

قلم 1و2و3و4

صدق الله العلی العظیم

 

 

 

منبع : چشمه رستگاری ص 435 و 436

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.