آیاتی که حق پدرو مادر را ادا می نمایند

در بحر الغرائب آورده اند روزی مردی نزد پیامبر صل الله علیه و آله آمد و عرض کرد یا رسول الله

پدرو مادرم فدای تو باد . قرض بسیار دارم فرمود این آیات را بخوان و روز و عدد تعیین ننمود

بعد از چند روز آن مرد دوباره آمد و استدعا کرد و گفت : یا رسول الله قرضم ادا شد از مال

دنیا هیچ ندارم . فرمودند : بقرائت همین آیات قیام نما بعد از مدتی باز آمد و عرض کرد حبیب

الله دشمن بسیار دارم و همسایه بدی دارم امر به مداومت همین آیات کریمه فرمودند

روز بعد باز به خدمت رسول خدا آمد و گفت : از حکام و سلاطین می ترسم فرمود همین

ایات را بخوان و از هیچ آفریده ای نترس و هر امر مشکلی که برایت پیش آمد و درآن حیران شدی

شروع به خواندن این آیات کن تا خداوند به برکت این چند نام بزرگ مشکلات ترا برطرف گرداند .

راوی می گوید حکمت چه بوده که پیامبر فقط دستور به قرائب این آیات فرمودند و به آیه دیگری

اشاره نکردند بر ما معلوم نیست اهل حقیقت گویند که معانی پوشیده در این آیات بسیار

است و شرح کامل این آیات در جواهر القرآن آمده است ایضا حضرت امام رضا علیه السلام

فرموده اند : هر کس این آیات را بخواند و ثواب آن ها را به روح والدین خویش اهدا کند ایشان

را هیچ حقی در گردن آن فرزندان نماند

آیات این است :

 

 

بِسْم اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحیم

فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْکِبْریاءَ فِی السَّمواتِ وَ الْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رّبَ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْعَظَمَتُهُ فِی السَّمواتِ والْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمْ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْفَضْلُ فی السَّمواتِ وَ الْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمُ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینِ وَ لَهُ النُّورِ فِی السَّمواتِ والْأرْضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیمْ فَلِلهِ الْحَمْدُ رَبَّ السَّمواتِ وَ رَبَّ الْأرْضِ رَبَّ الْعالَمینَ وَ لَهُ الْمُلْکُ فِی السَّمواتِ وَ الْأرضِ وَ هُوَ الْعَزیزُ الْحَکیم.

 

 

 

منبع : چشمه رستگاری ص 426 و 427

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.