اثری عجیب از سوره فاطر

در تفسیر البرهان به نقل از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله وسلم آمده:

هر كس سوره فاطر را بنویسد و در ظرف در بسته چوبی قرار دهد و آن را در دامن كسی

كه متوجه نیست بیفكند آن شخص نمی تواند از جای خود برخیزد تا آنگاه كه آن ظرف را

از دامن او بردارند

منبع : تفسیرالبرهان، ج4، ص523

 

از امام صادق علیه السلام نیز روایتی به همین مضمون آمده: هر كس سوره فاطر را

بنویسد و در ظرف یا پوششی نهاده و با شخصی همراه كند، آن شخص نمی تواند از

آن مكان خارج شود تا وقتی كه ان نوشته را از او بردارند و اگر آن را در دامن شخصی

بدون التفات او بیفكنند تا وقتی آن نوشته بر دامن اوست نمی تواند از جای خود برخیزد

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج4، ص523

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.