ثواب مراحل قرائت آیة الکرسی

مرحوم قطب الدین راوندی به نقل از حضرت رسول اکرم صل الله علیه و آله می فرماید :

اگر شخصی یک مرتبه آیة الکرسی را بخواند اسمش از طومار اشقیا خذف گردد

کسی که سه مرتبه بخواند فرشته ها برایش طلب آمرزش نمایند

کسی که 4 مرتبه بخواند پیامبران شفاعتش کنند

اگر 5 مرتبه بخواند نام او را در طومار نیکان ثبت نمایند و ماهیان دریاها برایش استغفار

کنند و از شر شیطان محفوظ گردد .

هر که آن را هفت بار بخواند درهای دوزخ به رویش بسته شود

چون 8 بار بخواند درهای بهشت برایش گشوده گردد

اگر نه مرتبه بخواند از گرفتاری دنیا و آخرت در امان باشد

هر کس ده بار بخواند خداوند با نگاه رحمت او را می نگرد و کسی که خداوند با نظر

رحمتش به او نگاه کند عذاب نمی بیند .

 

 

منبع : مستدرک الوسائل ج 4 ص 335

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.