ختم جهت شادمانی و خوشحالی در شب و روز

یحیی بن کثیر گوید : به من رسیده است : هر کس با ایمان سوره مبارکه یس را بامدادان

با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند تا شبانگاهان شادمان باشد

هر کس با ایمان شبانگاهان با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بخواند تا بامدادان

شاد باشد .

 

منبع : خواص آیات قرآن مجید ص 134 و 135

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.