ختم برای ایمنی از اموال از دستبرد جنیان

اُبی بن کعب انباری داشت که در آن خرما ذخیره می کرد مرتب به آن سرکشی می کرد

و می دید که هر روز کم می شود . یک روز مرتب نگهبانی داد و سرانجام جانوری را

شبیه به نوجوانی دید . اُبی گوید به او سلام کردم و او نیز جواب سلام مرا داد . گفتم تو

کیستی ؟ از جن هستی یا انسان ؟

پاسخ داد : از جنیان . گفتم دستت را به من ده . هنگامی که دستش را در دستم نهاد

احساس کردم که دست سگ است . گفتم آفرینش جنیان این چنین است ؟ گفت تو چه

خبر داری برخی از من سخت تر می باشند . گفتم چه چیزی تو را بر این کار ( سرقت

خرماها ) وا داشته است ؟

گفت ما شنیده ایم که تو مردی سخاوتمند هستی و صدقه را دوست داری بدین جهت

خواستیم که از خوراکی هایت بهرمند گردیم .

پرسیدم چه چیزی ما و اموال ما را از شماها در امان می دارد ؟

گفت : ایه ای از قران ( ایة الکرسی ) که در سوره بقره است . هر کس ان را شبانگاه تا

صبح و هر کس صبح بخواند تا شب از شر ما در امان است

چون صبح شد ابی نزد رسول خدا حضور یافتم و جریان را بازگو کرد . حضرت فرمود :

آن خبیث راست گفته است .

 

منبع : کنز العمال ج 4 ص 303 ح 4061

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.