ختم برای غفران و بخشش اموات و درگذشتگان

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم در این باره فرموده است: هر كس سوره ملك را قرائت كن وبه

برداران خود كه در گذشته اند هدیه كند ثواب آن با سرعت برق به آنها خواهد رسید و در عذاب گناهان

ایشان تخفیف داده می شود و مایه انس ایشان در قبر می شود.

منبع : تفسیرالبرهان، ج5، ص433

از حضرت صادق علیه السلام نیز روایت شده : هر کس سوره ملک را برای میّتی بخواند از عذابی

که در آن است تخفیف داده می شود و اگر قرائت کننده به اموات هدیه کند ثواب آن با سرعت برق به

انها می رسد.

منبع :  تفسیرالبرهان، ج5، ص 433

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.