ختم مجرب برای باز پس گرفتن مال غصب شده انسان و رفع بهتان

هر کسی را بهتان کنند و آن عمل با او نباشد یا میراث او را به جبر کسی تصرف کرده باشد

باید این آیه را تا انفصال معامله هر روز هزار بار بخواند بی شک حق سبحانه و تعالی او

از آن بلا و آفات محفوظ بدارد

 

وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

 

 

 

منبع : کنز الحسینی ص 62 و 63

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.