خواصی از آیه 19 سوره شوری

برای ادای قرض و خلاصی از حبس و رسیدن به کاری که او را از آن معزول کرده باشند

و طلب حرمت و دفع دشمن قوی یا نابود کردن لشگری از گرد شهر که محاصره کرده باشند

شش روز و هر روز 3330 بار

آیه 19 سروه شوری

اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ

را بگوید

 

 

منبع : رهنمای گرفتاران ص 170

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.