دعا جهت حفظ از خواری و ذلت

در هیچ خانه ای هر روز سوره ی مبارکه ق خوانده نمی شود مگر آنکه صاحب آن خانه همیشه با روزی

و سعادت و عزت می باشد و از ذلت و خواری محفوظ می ماند و نقل شده که مجرب و آزموده شده و

تخلف ندارد

 

منبع : مفاتیح الحاجات ص 328

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.