دعا جهت دفع کثرت شهوت

اگر کسی سوره مبارکه نور را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به آب

زمزم بشوید و بخورد کثرت شهوت جماع و میل به زنان از او زایل شود و اگر جماع کند

لذت نیابد

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 116

One comment on “دعا جهت دفع کثرت شهوت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.