دعا جهت قدرت سخنوری

اگر سوره اسراء را در ظرفی نوشته و پس از شستن از آب آن بنوشد، سخنرانی بر

او سخت نخواهد شد و زبانش به صدق و درستی گویا شده و فهمش زیاد می شود

 

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج3، ص471

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.