چند ختم از کتاب آیت الکرسی طلسم عظیم القدر حاج نصر بروجردی

1-حضرت رسول ( صلی الله علیه و آله وسلم ) فرمودند : زمانی که مومن آیت الکرسی را بخواند و ثواب آنرا

به برای اهل قبرستانی قرار دهد خداوند تبارک و تعالی از هر حرف آن ملکی را قرار می دهد که تا روز قیامت

برای او تسبیح کند

(صفحه 105)

2-حضرت علی ( علیه السلام ) فرمودند : هر وقت یکی از شماها در هنگام نوشتن حاجتش آیت الکرسی

و آخر سوره بنی اسرائیل را بخواند حاجتش بر آورده می شود

3- امام صادق ( علیه السلام ) به بعضی از یارانش فرمود : آیا شما را به اسم اعظم خداوند آگاه نگردانم ؟

گفت : بلی فرمودند : سوره حمد و توحید و آیت الکرسی و قدر را بخوان و سپس رو به قبله کن و هر چه

دوست داشتی دعا کن

4- ابی خدیجه گوید : در خانه امام صادق ( علیه السلام ) آیت الکرسی را نوشته دیدم که در گوشه خانه اش

بود و نیز در قبله محل عبادتش آیت الکرسی را نوشته دیدم

5- برای ادای قرض و وسعت رزق و توانگری در روز جمعه یا 5 شنبه روزه بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و پیش

از نماز صد بار صلوات بفرستد و به هر نیت که دارد شروع به نماز نماید و در هر رکعت بعد از فاتحه یازده بار

آیت الکرسی و 25 بار سوره توحید و بعد از نماز 41 هزار بار بگوید ( یا وهاب ) و کوشش کند که از اول نماز

تا اتمام ختم سخن نگوید و بعد از فراغ حاجت خود را بطلبد که البته مستجاب شود انشاءالله تعالی

( صفحه 107)

6-جهت بقای اولاد و سلامتی خود از بلیات 40 بار آیت الکرسی را تا (( العلی العظیم )) بخواند و بنویسد

و بر کودک و یا خود بندد سالم ماند انشاء الله

( صفحه 164)

7- پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله وسلم ) فرمودند : هرکسی آیت الکرسی را بعد از هر نماز بخواند

خداوند خودش عهده دار گرفتن جان بنده می شود و همانند کسی است که همراه انبیاء و در رکاب آنها و

در راه خدا جهاد کرده و بشهادت رسیده باشد

( صفحه 67)

8- امام محمد باقر ( علیه السلام ) هرکس آیت الکرسی را قرائت کند در حالیکه در سجده باشد هیچ موقع

وارد جهنم نمی شود

( صفحه 73)

9- پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله وسلم ) فرمودند : هرکس آیت الکرسی در حین خواب بخواند

خداوند همسایگان و خانه های اصراف او را در امنیت خویش قرار می دهد

( صفحه 74)

10- از امیرالمومنین ( علیه السلام ) روایت شده است هرکه را مهمی پیش آید که در آن عاجز باشد باید

غسل کند به نیت آن مهم و آیت الکرسی را بخواند به طریق ده وقف و در میان (( یشفع عنده )) آن مهم را

بخاطر گذراند انشاءالله تعالی آن مهم بموجب دلخواه او بر آید و هر دعایی که کند در آن وقت مستجاب شود

( صفحه 134 )

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.