دعا جهت ایمنی از گناه

هر کس با ایمان سوره مبارکه قیامت را بر آب با نیت خالص و توجه به خدا و معنی

آن بخواند و ناشتا بیاشامد خشیت و خوف از خدا حاصل شود و دنبال گناه و

معصیت خدا نرود

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 191

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.