دعا جهت حفظ دختران از مکّاران

هر کس با ایمان سوره مبارکه عبس را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن و با حال

وضو بنویسد و به دختر باکره دهد تا با خود نگاه دارد از مکر مکّاران و از ظلم ظالمان محفوظ

ماند و همه کارهای او به خیر و خوشی درست گردد

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 195 و 196

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.