دعا جهت جلای وطن دیگری

چون کسی سوره مبارکه نساء را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد

و 40 روز در خانه نگاه دارد و بعد از آن آن را بیرون برد و در دیوار خانه پنهان کند هر

کس را که صاحب خانه نخواهد تا در آن خانه باشد بزودی از آن خانه جلای وطن

کند

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 45

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.