ایجاد آرامش و درمان بی خوابی

ایجاد آرامش و درمان بی خوابی :

از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام روایت شده:  … و اگر كسی كه اضطراب شدید دارد سوره تحریم را

قرائت نماید آرامش پیدا می کند و اگر بر بیمار صرعی بخوانند به هوش آید و اگر برای کسی که بی خوابی و

شب بیداری به سراغش آمده بخوانند موجب خوایدن او می شود…

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج5، ص 417

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.