ختم جهت ایمنی از خواب های پریشان

هر کس با ایمان در وقت خوابیدن با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن سوره مبارکه معارج را

بخواند خواب های شوریده و ترسناک نبیند و تا صباح از همه آفات محفوظ ماند

 

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 184

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.