ختم صلوات برای رفع بی خوابی

بعضی از علما گفته اند که برای آنکه شخصی از بی خوابی نجات پیدا کند و زودتر خوابش

ببرد و یا آنکه از غم و اندوه خلاصی یابد خواندن 110 مرتبه صلوات یا بیشتر بفرستد

مجرب است

 

 

منبع : تحفة الرضویة ص 311

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.