دعا برای درمان بیخوابی

از امام صادق علیه السلام روایت شده: هر كس سوره انبیاء را بر پوست آهویی بنویسد

و در كنار رختخواب خود قرار دهد و بخوابد تا وقتی این نوشته از آنجا برداشته نشود از خواب

بیدار نمی شود و این دستور برای بیماران و كسانی كه به علت افكار یا ترس و بیماری نمی توانند

شب بخوابند و بیداری می كشند مناسب است و به اذن خداوند خوب می شود.

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج3، ص799

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.