دعا برای زودتر به خواب رفتن

کسی که شب به خواب نمی رود بر کاغذی بنویسد :

 

سلخا ملخا ارخا اروخا القوا النوم علی اسم خود و مادرش را بنویسد ( مثلا حسن فرزند فاطمه )

 

سپس این کاغذ را در بالشت خویش قرار بگذارد این عمل برای سرعت در خواب مجرب است

 

منبع : الاوفاق ص 28

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.