آیاتی عظیم و بزرگ برای حب و دوستی

مجموعه این آیات برای انس و مودت و محبت و دوستی و موافقت میان زن و شوهر و تسخیر

عالم و پادشاهان و امیران و کلا تسخیر تمام جهان می باشد و برای این منظور باید زکوة این آیات

را بدهد به این صورت که در مدت 120 روز روزی 447 بار بخواند و باید که ختم را از روز پنج شنبه

شروع کند تا روز جمعه ختم تمام شود و باید که در هنگام خواندن در یک محل نشسته و رو به

قبله باشد و در حین خواندن با کسی صحبت نکند و در آن مکان باید عنبر و سنبل و صندل بخور کند و

تا آن جا که ممکن است هر روز یک زمان خاصی برای این ختم در نظر بگیرد و چون ختم راتمام کرد

فاتحه بر روح پیامبر ص بفرستد و به قدر وسع و توان شیر برنج بپزد و میان فقرا و مساکین تقسیم

کند حال برای محبت و تسخیر آیات را بخواند و بدمد اثر عظیم بیند و درمعنا و مفهموم این آیات

شریف اگر دقت کنیم محبت و دوستی و الفت را از آن ها دریافت می کنیم و اگر

این آیات را نوشته پیش خود نگه داریم اثر عظیم و فواید بسیار دیده البته باید آیات را معطر کرده

و پاک و عزیز داشت تا خواص بسیار دید . اکنون در مقدمه حب و محبت بین دو کس خواه

امیر وخواه فقیر سه روز این آیات را بخواند و نام آن دوکس را بگیرد به این طریق

علی حُبِّ فُلانِ بن فُلانٍ عاشِقاً مَجنُوناً وَ مَفتُوناً دائِماً اَبداً سَرمَداً بِاذنِ اللهِ تعالی

بی شک در بینشان محبت واقع شود و باید توجه داشت که در عمل حرام به کار گرفته نشود

که زیان و ضرر بیند و اگر خواهد که عالم مطیع او شوند روزی 21 بار بخواند به فضل الهی در مدت

کوتاهی در هر فن خواهد تمام خلایق مطیع او شوند و نیز اگر کسی قادر به ختم این آیات نیست

برای الفت و محبت بین هر کس چهار مرتبه بر شکر یا میوه دم کند و نام آن

افراد را ببرد و به مطلوب بدهد مطیع حکم او گردند و مجرب است آیات شریفه این است :

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

آل عمران 14 و 31 و 119 و 159

بقره 165

مائده 54

انفال 62 و 63

توبه 128

طه 39 و 111 و 121

بروج 14 و 15 و 16

عادیات 8

صدق الله العلی العظیم

 

 

 

 

منبع : چشمه رستگاری ص 427 الی 429

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.