برای آشتی میان شوهر و زن

برای آشتی میان شوهر و زن :

 

برای آشتی میان شوهر و زن دعای زیر را با زعفران و گلاب در وقت طلوع آفتاب روز جمعه بنویسد و زیر فرش

آن ها بگذارد

 

طسوم طسوم سوم سوم علوم علوم کلوم کلوم حیوم حیوم قیوم قیوم قیوم دیوم سبحان من بذکره

تطمئن القلوب اطمئن قلب هر کدام را که قهر کرده است اسم او و اسم مادرش را بنویسد  بمحبة

اسم دیگری را که طالب صلح است بنویسد اللهم الّف بینهما کما اصلحت بین محمد و انصاره اللهم

یا من ادخل محبة یوسف فی قلب زلیخا و یا من ادخل محبة موسی فی قلب آسیة بنت مزاحم و

یا من ادخل محبة محمد فی قلب خدیجة بنت خویلد ادخل محبة (اسم طالب ) فی قلب ( اسم

مطلوب ) کما ادخلت اللیل فی النهار و النهار فی اللیل و الذکر فی الانثی لو انفقت ما فی الارض

جمیعا ما الّفت بین قلوبهم و لکن الله الّف بینهم انه عزیز حکیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی

العظیم

 

منبع : گلهای ارغوان ج ۱ ص ۱۴۵

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.