برای ایجاد محبت بین افراد

برای ایجاد محبت بین افراد :

برای ایجاد محبت بین افراد بر غذای آنان ۱۰۰۰ مرتبه  یا وَدُودُ  گفته شود تمامی با یکدیگر مهربان خواهند شد

و مداومت برآن برای ایجاد محبت مجرب است

 

منبع : معراج الذاکرین ص ۱۶۲

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.