برای بیشتر شدن محبت معشوق به شما

برای بیشتر شدن محبت معشوق به شما :

 

برای جلب محبت محبوب ایه شریفه ۷۲ سوره یس

وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ

را ۸۳ مرتبه بر شکر یا خرما یا کشمش یا انجیر چنانچه هر کدام از این ها رو دوست داشته باشد بخوان و به او

بده تا بخورد . محبت او نسبت به شما بسیار بیشتر خواهد گشت این عمل از مجربات صحیحه است

 

منبع : مجموعه ابن سینا ص ۵۶

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.