برای جلب محبت

برای جلب محبت :

اگر کسی در روز یکشنبه نام کسی که می خواهد مورد محبت وی قرار گیرد در مربعی به شکل زیر بنویسد و

این دعا را هم قرائت کند مطلوب حاصل شود

 

 

 

 

 

منبع : خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۱۰و ۱۱

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.