برای جلب محبت دیگران

برای جلب محبت دیگران :

برای جلب محبت دیگران آیة الکرسی را بخواند و بین دو عین ( یشفیع – عنده ) محبت آن شخص مورد نظر را قصد

کند شکی نیست که محبتش بوجود خواهد آمد این عمل تجربه شده است

 

منبع : تحفة الرضویة ص ۱۳۷

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.