برای جلب محبت یه فرد

برای جلب محبت یه فرد :

اگر خواهی محبت دیگری را به خود جلب کنی در روز جمعه با مشک و زعفران و گلاب در موقع نماز بنویس :

 

بسم الله الرحمن الرحیم الله لا اله الا هو الحی القیوم الله الله الله یا معارج یا معارج یاحی یا حی یا حی یا قیوم یا

قیوم یا قیوم یا قیوم یا رب یا رب یا رب برحمتک یا راحم الراحمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله اجمعین یا

رب احرق قلب ( اسم مطلوب ) ابن ( اسم پدر مطلوب ) علی حب ( اسم طالب ) ابن ( اسم پدر طالب ) یحبونهم

کحب الذین والذین آمنوا اشدّ حبا لله عملا عم یا عاطمحا سحا با یا یهو با بالحی یا طمعوا یا دو سم طعم ارباعا

کسوبا بوکع سا محبوب باسح یا مططر و حح با ست یا  اسح صلعو الله و طه الا صبو و لا حول و لا قوة الا بالله

العلی العظیم

 

این نوشته را نزد خود نگه دارد به مجرد دیدن مطلوب ٬ عاشق وی گردد ٬ این عمل مجرب است

 

منبع : کنزالحسینی ص ۶۰و ۶۱

 

 

4 comments on “برای جلب محبت یه فرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.