برای رسیدن به وصال معشوق

برای رسیدن به وصال معشوق :

 

اگر کسی عاشق شده و نمی تواند به وصالش برسد روز پنج شنبه بعد از نماز صبح و عشاء ابتدا صلوات فرستاده

سپس ۱۰۱ مرتبه این اسم اعظم را که الحلیم باشد تکرار کند بعد از آن صلواتی دیگر نیز فرستاده سپس چشمان

خویش را بسته و در خیال خود آن معشوق را ظاهر کرد و به سینه او بدمد بی شک معشوق به او رجوع خواهد

کرد

 

منبع : کنزالحسینی ص ۲۹

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.