برای محبت

برای محبت :

برای اینکه محبت کسی را جلب کنی اسم مبارک یا بدیع را ۱۶۰۰ بار بر وی قرائت کن و یا عزایم زیر را در دو

کاغذ نوشته یکی خود داشته باشد و دیگری را به طرف مقابل دهد بزودی جلب محبت وی کند

 

 

 

منبع : خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۲۳۲و ۲۳۳

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.