برای پیدا کردن یار و معشوق

برای پیدا کردن یار و معشوق :

برای اینکه دوست و  همدمی پیدا کنی وفق فوق را نوشته و همراه داشته باش و یک عدد هم از آن را نوشته

در اب پاک شسته و مقدار لب تر کردن از آن بنوشد و دعای زیر را هم قرائت کند با هر که برخورد کند دوستی و

محبت وی جلب کند

 

منبع :خزینة الاسرار و کشف الاخفاء ص ۸۵و ۸۶

  • ذکر برای رسیدن به معشوق
  • جادو برای رسیدن به عشق
  • دعای مجرب فوری برای جذب معشوق
  • سوره یس برای رسیدن به معشوق
  • دعای روز جمعه برای رسیدن به معشوق

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.