جهت آشتی میان دو نفر

جهت آشتی میان دو نفر :

 

هر گاه میان دو کس خصوصا زوج و زوجه اختلافی روی بدهد که نزدیک به تفرقه باشد اسم شریف  یا جامع را

به نیت اجتماع طرفین بخواند . خصوصا در وقتی که داخل رختخواب می شوند و هنوز پای خود را دراز نکرده اند و

در قلب خود یازده مرتبه با نیت خالص بخواند کدورت و دلسردی از طرفین برطرف می شود

 

منبع : بحر الغرائب ص ۱۳۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.