جهت الفت بین دو نفر یا چندین نفر

جهت الفت بین دو نفر یا چندین نفر این آیات را بر بشقابی سفالی نوشته و بعد از آن درون

آن را مقداری طعام شیرین بریزند و با آن آیات مخلوط کرده وبدهند تا بخورند تمامی آن ها

محب یکدیگر خواهند شد و آن آیات و اسماء این است :

 

ان الذین کفروا سواء علیهم ءانذرتهم ام لم تنذرهم لا یومنون الحب فلان بن فلان

( اسم مطلوب و پدرش را بنویسد ) علی حب فلان بن فلان ( اسم طالب و پدرش )

۷۸۶ اللهم احفظنی الحمد الده حیات شهد المودة سلونی هم اذا خوان حفظ لا اله

الا الله بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین

 

این عمل مجرب است و شکی در آن نیست

 

منبع : کنز الحسینی صفحه ۸۰

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.