ختم آیة الکرسی جهت تحبیب

به عدد نام خود یا به عدد نام طالب و مطلوب خواندن آیة الکرسی جهت تحبیب مفید است . مثلا محمد 132

است و علی 110 است . به قول محمد باقر مجلسی این ختم مجرب است . جهت مطالب مشروعه اول ماه

شروع کند بعد از نماز ظهر بین دو نماز ( اول وقت ) صلوات فرستد و یک بار آیة الکرسی را بخواند روز دوم دو بار

تا روز آخر 30 بار . روز اول غسل کند و اگر هر روز با غسل باشد بهتر است . جهت بقای اولاد و سلامتی خود

از بلیات چهل بار تا العلی العظیم بخواند و بنویسد بر کودک بندد سالم ماند .

 

منبع : ختوم و اذکار ج 1 ص 126

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.