ختم برای جلب محبت

برای جلب محبت عمل به این دستور بسیار مجرب و موثر است . بر شیرینی مانند قند یا شکر و

یا شی شیرین 35 مرتبه اسم یا هادی را بگوید و آن شیرینی را بدهد تا مطلوب بخورد و همین

خاصیت برای یا ودود و یا دائم نیز می باشد

 

 

منبع : کنوز الدعوات فی کشف المهمات نسخه خطی

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.