ختم جهت تسخیر قلوب افراد

به جهت تسخیر قلوب 25 بار آیة الکرسی بخواند و اخر هر بار صد بار بگوید یا عزیز

25 بار تمام شد 9 بار انا انزلنا ( سوره قدر ) را بخواند به حضور هر که خواهد رود

 

 

 

منبع : اسرار المقاصد ص 109

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.