ختم سوره یس برای مطیع شدن شخص در عشق

ختم سوره یس برای مطیع شدن شخص در عشق :

 

اگر بخواهد کسی را عاشق خود بگرداند از سر راه او قدری خاک بردارد و هفته مرتبه سوره یس را بر آن خاک

بخواند و بدمد و قدری در غذای او مخلوط نموده و به او بخوراند البته آن شخص مطیع او می شود و این عمل به

غایت آزموده شده است

 

منبع : سر المستتر ص ۳۹

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.