ختم مجرب برای آشتی و مودت بین زن و شوهر و رفع کدورت

هر که سوره نساء را جهت موافقت زن و شوهر یک دفعه بخواند

برطرف شود یا بنویسد بگردن زن بندد

 

 

منبع: اسرار المقاصد ص 244

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.