دستور جهت جلب محبت زنان

اگر بخواهی محبت زنان را جلب کنی دست و پای چپ خود را بشوی و از آب آن به او بخوران

و بدینگونه بسیار بر تو مهر خواهد ورزید . هر کار خواهی می توانی با او بکنی . تجربه شده

است .

 

 

منبع : مخزن الاوفاق ص 163

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.