دعای بسیار مجرب برای بی قرار کردن محبوب

سوره یس را در ساعت زهره یا مشتری و قبل از طلوع آفتاب هفت بار بر هفت پاره شکر خواند

به اسم مطلوب و مادرش و طالب و مادرش به مطلوب خوراند اگر فی المثل پادشاه زاده باشد

بی قرار گردد

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 285

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.