دعای مجرب به جهت آشتی و دوستی میان زن و شوهر

اگر میان زن و وشوهری کدروت و نفاق افتد و مایل به صلح باشند سوره نساء را با گلاب

و زعفران نوشته و در زیر بالین گذارند بینشان اصلاح گردد

 

 

منبع : طلسمات طم طم هندی ص 139

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.