دعای مجرب در پی بردن از احوال غائب

بعد از نماز خفتن با اب پاک غسل کند و بر کف دست خود این کلمات را بنویسد پیر در خواب او را از احوالات ان باخبر کند کلمات اینست:

سعضلم سح صصعصح محسن العلی حمل صع لا لا اله الا الله

 

 

 

2 comments on “دعای مجرب در پی بردن از احوال غائب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.