دعا برای آشتی میان زن و شوهر

دعای زیر را نوشته در زیر فرش آن ها بگذارند

 

طسوم طسوم سوم سوم علوم علوم کلوم کلوم حیوم حیوم قیوم قیوم دیوم سبحان من

بذکره تطمئن القلوب اطمئن قلب ……… هر کدام که قهر کرده است اسم او و اسم مادرش

را بنویسد

بمحبة اسم دیگری را که طالب صلح است بنویسد

اللهم الف بینهما کما اصلحت بین محمد و انصاره اللهم یا من ادخل محبة یوسف فی قلب زلیخا

و یا من ادخل محبة موسی فی قلب آسیة بنت مزاحم و یا من ادخل محبة محمد فی قلب خدیجة

بنت خویلد ادخل محبة ( نام ببرد ) فی قلب ( نام طرف را ببرد )

کما ادخلت اللیل فی النهار و النهار فی اللیل و الذکر فی الاثنی لو انفقت ما فی الارض جمیعا

ما الفت بین قلوبهم و لکن الله الف بینهم انه عزیز حکیم و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم

باید در وقت طلوع آفتاب روز جمعه با زعفران و گلاب نوشته شود

مجرب است

 

 

 

منبع : گلهای ارغوان ج 1 ص 145

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.