دعا برای ایجاد دوستی

اگر با کسی دوست است و می خواهد او نیز با او دوستی کند این این اذکار را هر روز 1000 مرتبه بخواند و

بر شیرینی بدمد و به او بخوراند یا بر گُل بدمد و به او بدهد تا بو کند بی شک مطلوب او مطیع و فرمان بردار

او خواهد شد . مجرب است .

واللهُ الْمُسْتَعانُ عَلی ما تَصِفُونَ یا رَفیقُ یا شَفیقُ نَجِّنی مِنْ کُلِّ فَتیقٍ

 

 

منبع : کنز الحسینی ص 87

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.