دعا برای جلب محبت همسر

هر که آیة الکرسی را هفت روز هنگام طلوع فجر پیش از آنکه با کسی سخن بگوید و رو به قبله 21 مرتبه

بخواند و در میان آن نابودی دشمنش را بخواهد بدون تردید دشمنش هلاک می گردد و اگر در میان آن جلب

محبت آن فرد را بخواهد مورد احترام او واقع می شود .

صاحب منهاج العارفین می گوید : جلب محبت باید برای همسر خود به کار رود و گرنه اگر قرار باشد برای

کاستن علاقه همسری باشد تا منتهی به طلاق شود حرام و به فرمایش رسول خدا سبب لعنت ملائکه

آسمان ها و زمین خواهد شد

 

منبع : تحفة الرضویة ص 101

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.