دعا جهت ایجاد محبت و دوستی

هر كس سوره زمر را بنویسد و به همراه خود داشته باشد یا آن را در رختخواب خود یا اتاق

خواب خود قرار دهد هر گاه كسی بر او وارد شود یا از نزدش خارج شود او را ستوده و او را

سپاس می گویدو این بر اثر مهربانی و لطف خداوند است.

امام صادق علیه السلام نیز فرموده اند: هر كس سوره زمر را بنویسد و به بازویش ببندد یا

در رختخوابش بگذارد هر كس كه با او ارتباطی دارد از او به نیكی یاد كرده و سپاسگزار او

خواهد بودو هیچ كس با او دیدار نمی كند مگر اینكه او را دوستش دارد و هیچ كسی غیبت

او را نخواهد كرد.

 

منبع : تفسیرالبرهان، ج4، ص691

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.