دعا جهت خوش زبان و خوش کردار شدن زن بد زبان

هر کس با ایمان سوره مبارکه زخرف را با نیت خالص و توجه به خدا و معنی آن بنویسد و به آب بشوید و

به زن شلیطه و بد زبان دهند شیرین زبان و خوش کردار گردد .

 

منبع : خواص آیات قرآن کریم ص 148

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.