ذکر برای باوقار شدن پیش خلق و با هیبت شدن

هر که سی بار هفت بار بخواند در پیش خلق باوقار گردد و با هیبت نماید و

139 بار بخواند و صائم بود در سی و یک روز بزرگی یابد

 

یا جلیلُ تَجَلّلتَ بالجَلالِ و الجلالُ فی جلالِ جَلالِکَ یا جلیلُ

 

 

 

منبع : کونوز الاسرار ج 1 ص 109

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.